КЗ Сумський Палац дітей та юнацтва
Вівторок, 04.08.2020, 17:33
ПДЮ на Facebook
Авторизація
Наш Палац
Відділи Палацу
Служби Палацу
СКАРБНИЧКА
Документи
Проекти Палацу
АРХІВ
Партнери

Категорії розділу
Поради психолога [12]
Поради від психологічної служби ПДЮ
Головна » Статті » Корисна інформація » Поради психолога

Європейський день боротьби з торгівлею людьми

18 жовтня – оголошений Європейським днем боротьби з торгівлею людьми.

Людина - не товар!

Цінність людського життя - не предмет торгівлі!

 

17 листопада 2005 року була підписана Конвенція Ради Європи

 «Про боротьбу з торгівлею людьми». Пару років опісля Європейський Парламент одностайно прийняв звіт «Стратегії запобігання торгівлі жінками і дітьми, які є вразливими до сексуальної експлуатації». Прийняття цього звіту Членами Європейського Парламенту спонукає країни - члени ЄС вживати більше заходів для боротьби з торгівлею людьми і покращувати захист прав потерпілих осіб. Країни, що ратифікували Конвенцію Ради Європи

«Про боротьбу з торгівлею людьми» вдосконалюють систему надання допомоги потерпілим за коштами державних структур, процедури розгляду судових справ, координують діяльність силових відомств у сфері протидії торгівлі людьми з боку відповідних державних установ.

Отримати консультацію про наявну допомогу постраждалим від торгівлі людьми можна зателефонувавши за номерами української національної безкоштовної лінії з питань міграції та протидії торгівлі людьми:

0-800-505-501 (зі стаціонарних телефонів в Україні)

527 (з мобільних телефонів)

 

Торгівля людьми - одна з найбільш актуальних проблем сучасності. Жертвами сучасних форм рабства в усьому світі щорічно стають мільйони людей. Окрім економічних причин, які змушують шукати роботу за кордоном або в різних регіонах своєї країни, важливими факторами, що сприяють торгівлі людьми, є відсутність достовірної інформації про можливості працевлаштування, незнання своїх прав, поширення стереотипів і т. ін. Таким чином, великого значення на­буває повне й відповідальне інформування суспільства про цю серйозну проблему як один із найнебезпечніших злочинів проти особистості.

Торгівля людьми - чому вона існує?

Пошук відповіді на це питання починається з ос­мислення суті зазначеного явища. Як і чому воно може існувати в сучасному суспільстві? У чому його причини та які меха­нізми має бути задіяні у боротьбі з ним? Щоб одержати відповіді на ці запитання, варто розглянути зазна­чений феномен докладніше.

          Торгівля людьми як феномен

Хоча таке явище як работоргівля супроводжувало людство протя­гом усієї його історії, сучасний феномен, називаний торгівлею людь­ми, став актуальним для України й інших країн пострадянського простору з початку 90-х років XX століття. Це зумовлено цілою низ­кою внутрішніх соціально-економічних і нерідко політичних причин.

Наприкінці XX - на початку XXI століття торгівля людьми набула ве­личезних масштабів. Через цей злочин потерпають чоловіки, жінки, діти незалежно від кольору шкіри, соціального стану, віку.

          Причини сучасної торгівлі людьми

Існує багато факторів, що сприяють поширенню торгівлі людьми. Серед основних причин поширення торгівлі людьми в Україні екс­перти називають такі:

 • важке економічне становище громадян і безробіття;
 • недостатня поінформованість про можливості працевлаш­тування за кордоном, незнання міграційного законодавства;
 • недостовірне подання інформації про життя за кордоном;
 • попит на дешеву робочу силу в країнах призначення;
 • активна діяльність злочинних угруповань і недостатнє переслідування торговців людьми;
 • насильство в родині.

Торгівля людьми - як це відбувається?

Відповідно до Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками й дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, торгівля людь­ми включає:

Дії:

 • вербування, перевезення, передачу, приховування або одер­жання людей.

Способи:

 • загроза силою чи її застосування, або інші форми при­мусу, викрадення, шахрайство, обман, зловживання владою чи ураз­ливістю положення, або підкуп, у вигляді платежів чи вигод, для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу.

Мета:

 • експлуатація, що включає, як мінімум, експлуатацію про­ституції інших осіб або інші форми сексуальної експлуатації, приму­сову працю чи послуги, рабство або звичаї, подібні до рабства, підне­вільний стан чи вилучення органів.

 

Найпоширеніші шляхи вербування:

  1. за допомогою особистих зв'язків;
  2. через оголошення в ЗМІ/на вулицях;
  3. через фірми з працевлаштування;
  4. через туристичні, модельні, шлюбні агентства;
  5. через інтернет.

 

Сфери діяльності й пропоновані види робіт:

 1. домашнє господарство (хатні робітниці);
 2. сфера обслуговування (продавці, покоївки, офі­ціантки);
 3. промисловість і будівництво (робітники);
 4. догляд за особами похилого віку, хворими;
 5. сфера розваг (танцівниці);
 6. сільське господарство (збирання врожаю);
 7. консумація;
 8. секс-бізнес;
 9. одруження.

 

 Торгівля людьми — як цьому протидіють в Україні

1. Принципи протидії

Протидія торгівлі людьми в багатьох країнах будується за такими принципами: запобігання, допомога й переслідування. На практиці реалізація передбачає комплекс заходів та дій.

2. Законодавчі акти щодо протидії торгівлі людьми

Україна першою з пострадянських країн визнала проблему торгівлі як одну з найнебезпечніших для суспільства, результатом  стало введення в 1998 році до «Кримінального кодексу України  статті 124-1 «Торгівля людьми». Стаття передбачала відповідальність за торгівлю людьми у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

149 КК України «Торгівля людьми або інша незаконна угода передачі людини» віднесено до розділу злочинів проти особистості, відповідно до неї торгівля людьми є тяжким злочином.

Кримінальний кодекс України

Стаття 149. Торгівля людьми або інша незаконна уго­да щодо людини

 1.  Торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербуван­ня, переміщення, переховування, передача або одер­жання людини, вчинені з метою експлуатації, з вико­ристанням обману, шантажу чи уразливого стану особи, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
 2.  Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчи­нені щодо неповнолітнього або щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або особою, від якої потерпілий був у ма­теріальній чи іншій залежності, або поєднані з насиль­ством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою засто­сування такого насильства, караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіс­кацією майна або без такої.
 3.  Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені щодо малолітнього, або органі­зованою групою, або поєднані з насильством, не­безпечним для життя або здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування тако­го насильства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Примітки.

1. Під експлуатацією людини в цій статті слід розуміти всі форми сексуальної експлуатації, вико­ристання в порнобізнесі, примусову працю або при­мусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, залучення в боргову кабалу, вилучення органів, проведення дослідів над людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) з метою наживи, примусову вагітність, втягнення у зло­чинну діяльність, використання у збройних конфлік­тах тощо.

 

 

 

Державні органи, діяльність яких стосується протидії торгівлі людьми в Україні

 1.  Генеральна прокуратура України
 2. Державна прикордонна служба України
 3. Державна служба зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України
 4.   Міністерство внутрішніх справ (МВС) України
 5.   Міністерство закордонних справ України
 6.   Міністерство освіти та науки України
 7.   Міністерство охорони здоров'я України
 8.   Міністерство праці та соціальної політики України
 9. Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
 10.  Служба безпеки України
 11. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Неурядові організації, що працюють у сфері запобігання торгівлі людьми та надання допомоги потерпілим в Україні

 

Місто

Неурядова організація (НУО)

Контактна інформація

Вінниця

«Чоловіки проти насильства»

Гаряча лінія: (38 0432) 59 20 47 Факс: (38 0432) 57 02 21

Вінниця

«Прогресивні

жінки»

Гаряча лінія: (38 0432) 66 20 35 Факс: (38 0432) 57 02 21

Дніпро­петровськ

«Жіночий інформаційно- координаційний центр»

Гаряча лінія: (38 056) 370 58 68 Тел./факс: (38 056) 370 25 35, (38 056) 370 25 50

Житомир

«Авенір»

Тел.: (38 0412)41 40 38, (38 0412) 36 21 70

Житомир

«Жіночий інформаційно- координаційний центр»

Тел.: (38 0412) 40 07 31 Факс: (38 0412) 40 07

Київ

«Жіночий

консорціум

України»

Тел.: (38 044) 203 64 72 Тел./факс: (38 044) 592 68 54

Київ

«Каритас»

Тел.: (38 044) 467 60 80 Факс: (38 044) 425 63 75

Миколаїв

«Любисток»

Тел.: (38 0512)47 82 69 (38 097)210 64 49

Одеса

«Віра, надія, любов»

Гаряча лінія: (38 0482) 63 33 39 Тел./факс: (38 048) 733 27 34

Одеса

«Веритас»

Тел.: (38 048)714 60 11, (38 048)719 31 25

Полтава

«Родинний дім»

Тел.: (38 0532) 53 09 10

Рівне

Центр підтримки

громадських ініціатив «Чайка»

Гаряча лінія: (38 0362) 69 00 00 Тел.: (38 0362) 23 43 48

Суми

«Довіра МЕТ»

Тел.: (38 0542) 32 55 52

Тернопіль

«Відродження націі»

Гаряча лінія: (38 0352) 52 57 05

Тел.: (38 0352) 52 63 98

Ужгород

«Веста»

Гаряча лінія: (38 03122) 3 20 91

Ужгород

«Чоловіки проти насильства»

Тел. (38 03122)3 53 69

Харків

«Жіноча громада»

Гаряча лінія: (38 057) 714 38 50

Харків

«Шлях у майбутнє»

Тел./факс. (38 057) 719 85 ЗО

(38 050) 576 90 81

 

Херсон

«Чоловіки проти насильства»

Тел.: (38 0552) 55 40 ЗО,

(38 0552) 55 20 64

 

Херсон

«Успішна жінка»

Гаряча лінія: (38 0552) 26 35 63

Тел./факс: (38 0552) 42 37 65, (38 0552) 42 34 85

Хмельницький

«Каритас»

Тел./факс: (38 0382) 79 65 71

Чернівці

«Сучасник»

Гаряча лінія: (38 0372) 58 55 96 Тел./Факс: (38 0372) 52 04 36

 

Категорія: Поради психолога | Додав: volschebnicza (13.02.2020)
Переглядів: 63 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Пошук
Останні новини
[01.06.2020]
«Джерело творчості» - наші кращі!!!! (1)
[01.06.2020]
Випускний 2020 у школы раннього розвитку дитини "Малюк" онлайн (0)
[01.06.2020]
Центр ігрової підтримки "Ладушки". Свято випуску і літа (онлайн) (0)
[01.06.2020]
"Дзвіночок" до Дня захисту дітей. (0)
[18.05.2020]
"Дзвіночки" до Свята Вишиванки (0)
[18.05.2020]
"Супер паті" від центру "Дозвілля" (0)
Відвідувачі
Статистика

Всього в мережі: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0
Сумське ТЗТ на ФБ
Код банеру

Якщо бажаєте розташувати наш банер на своєму сайті, просто скопіюйте код із віконця!