КЗ Сумський Палац дітей та юнацтва
Понеділок, 27.05.2024, 17:33
ПДЮ на Facebook
Авторизація
Наш Палац
Відділи Палацу
Служби Палацу
СКАРБНИЧКА
Документи
Проекти Палацу
АРХІВ
Партнери

Річний звіт про діяльність комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва за 2018-2019 н.р.

Державну політику щодо функціонування та розвитку позашкільної освіти в Україні, її правові, соціально-економічні, організаційно-педагогічні засади визначено низкою нормативно-правових актів.

Протягом 2018-2019 н.р. у Палаці працювало 196 гуртків, секцій, студій, 8 клубних об’єднань із загальним охопленням 4500 дітей та учнівської молоді, що становить близько 20% загальної чисельності дітей, які навчаються в загальноосвітніх школах міста. 59 вихованців отримали свідоцтво про позашкільну освіту.

Освітня діяльність відбувалася згідно із Законом України «Про позашкільну освіту» за 52 освітніми програмами.

Протягом 2018-2019 н.р. завершено роботу над науково-методичною проблемою «Медіа-освіта в позашкільному закладі як засіб розвитку творчої активності учасників навчально-виховного процесу». Всі заходи відбулися відповідно до «Концепції роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою на 2015-2019 рр.».

Продовжено методичний супровід з підвищення професійної компетентності педагогів Палацу шляхом участі у методичних конкурсах. Зокрема, подано 3 матеріали. За результатами визначено наступне: Діжевська Л.В. – переможець заочного та лауреат очного турів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка 2019»; подано матеріали до участі у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для ПНЗ у номінації «Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму» (Мироненко І.О.).

Підвищення кваліфікації та атестація є забезпеченням високого методичного й професійного рівня діяльності педагогів. У 2018-2019 н.р. 20 педагогів пройшли курси відповідно до напряму їх роботи. Спільно з адміністрацією та заввідділами проаналізовано питання підвищення кваліфікації педагогами Палацу, скориговано план підвищення кваліфікації на 2019, замовлення на 2020 роки.

У 2018-2019 н.р. атестувалося 16 педагогів. Результати атестації ви бачите на слайді.

В рамках творчих звітів проведено нетрадиційну педагогічну раду «Педагогічна кав’ярня», на якій педагоги Палацу дітей та юнацтва ознайомилися з кращим педагогічним досвідом (Сєваті О. Л., Дяченко С. Ю., Кудлай Я. А., Сапфірова А.Л.).

Згідно з функціоналом методистом Сєваті О. Л. надавалася методична допомога в підготовці та оформленні звітної документації на підтвердження звань «Зразковий художній колектив» дитячому музичному театру «Дзвіночок» (кер. П’янкова І. В.), методичний та поліграфічний супровід у підготовці та оформленні заходів Палацу та його колективів.

З метою адаптації молодого педагога до позашкільного навчального закладу у Палаці працювала Школа молодого педагога, відвідувалися заняття новоприбулих педагогів. надавалися групові консультації, проводилися співбесіди, анкетування, інтерв’ювання з новоприбулими педагогами. Організована робота з наставниками, що сприяло становленню та розвитку системи роботи молодих педагогів.

З метою створення умов для самореалізації підлітків та учнівської молоді у Палаці діяло дитяче самоврядування, до складу якого входило 27 гуртківців віком від 11 до 16 років. Методистом Козловою Л.М. проведені засідання Ради гуртківців, навчання лідерів у школі рівних можливостей «АБВ», дні дублера, масові заходи квест-гра «Лідерське орієнтування» та екологічний квест «Люби і знай свій рідний край».

Робота з лідерами 5-7 класів дитячих організацій шкіл міста здійснювалася за тематичним циклом «Класні тинейджери». Протягом навчального року у заняттях взяло участь 118 підлітків із 22 шкіл міста. Робота з лідерами дитячих організацій 8-11 класів відбувалася шляхом навчання активу учнів 8-х класів, засідання координаційної ради старшокласників 9-11 класів, організації та проведення масових заходів (конкурсів, тренінгів, акцій, флешмобів, інтерактивних зустрічей). За навчальний рік реалізовано культурно-освітній проект «#зДН_Сумщино», організовано та проведено міський бал лідерів учнівського самоврядування «Зіркова феєрія», міські конкурси «Кращий лідер року» та «Лідерські поєдинки», дводенний виїзний збір активу старшокласників до Державного позашкільного закладу санаторного типу «Ровесник» (спільно з Центром дозвілля молоді Сумської міської ради).

Згідно угоди продовжено співпрацю з лабораторією громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України з розроблення теми науково-дослідної роботи «Особистісно орієнтовані технології патріотичного виховання учнівської молоді у громадських об’єднаннях». Опубліковано матеріали у одноіменній збірці. Завершено педагогічне дослідження «Розвиток музично-творчих здібностей дітей 6-7 років у позашкільному навчальному закладі». Здійснено підсумкову діагностику, підтверджено ефективність розробленої методики.

Важливим досягненням є поширення досвіду роботи шляхом публікацій у фахових журналах, газетах, збірниках праць в рамках всеукраїнських та міжнародних конференцій. Протягом 2018-2019 н.р. опубліковано 6 статей, тез у педагогічних виданнях різного рівня, розміщено 21 матеріал на освітніх сайтах «На урок» та «Освіторія».

31 жовтня 2018 року Сумський Палац дітей та юнацтва презентував систему роботи з національно-патріотичного виховання в рамках Всеукраїнського семінару-наради для директорів обласних і Київського закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму «Нові виміри результативності позашкільної освіти: вимоги часу, сучасні практики». Гості ознайомилися з історією та сьогоденням Палацу, відвідали навчальні кабінети, Центр відродження народних ремесел, Народний музей історії альпінізму.

28 березня відбувся Всеукраїнський дитячо-юнацький вокально-хоровий фестиваль-конкурс «Мозаїка пісень» в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми мистецько-педагогічної освіти: здобутки, реалії та перспективи». У заході взяло участь 26 колективів з музичних, загальноосвітніх шкіл, позашкільних закладів м. Суми, Конотоп, Шостка, Переяслав-Хмельницького.

21 березня Палац став базою для проведення масового заходу передачі естафети «Позашкільна освіта Сумщини 49+», яка започаткована в межах обласного соціально-освітнього проекту «Кожна дитина має право». У заході прийняли участь делегації з м. Лебедин, Краснопілля, вихованці міських позашкільних закладів м. Суми.

У школі раннього розвитку дитини «Малюк» функціонували 17 груп, з охопленням 269 дітей, віком від 4 до 7 років. Удосконаленню освітнього процесу сприяла чітко спланована методична робота, яка була зорієнтована на розвиток професійної компетентності, стимулювання самоосвіти й творчих пошуків кожного педагога. Підвищення професійної складової педагогів відбувалося шляхом їх у участі у педагогічних майстернях, методичних об’єднаннях, творчих лабораторіях, психолого-педагогічних семінарах, конференціях. Серед колективних форм роботи значне місце посідали відкриті заняття, в ході яких педагоги продемонстрували свій досвід, майстерність, інноваційні методи та прийоми, зокрема, інтегровані та бінарні.

Навчальний рік був визначним 25-ти річчям школи «Малюк», в рамках якого створено проект «Палац – це ми!». Цій даті присвятили свято; випустили ювілейні блокноти, ручки з новим логотипом школи «Малюк», розробленим Хорунжим Д.В. у співпраці з Дяченко С.Ю.

Значну увагу приділяли дітям з особливими освітніми потребами. Кожному з них надавалася індивідуальна підтримка: застосовувались необхідні методи, прийоми навчання. Педагоги постійно підтримували зв’язок з батьками, отримували методичні рекомендації спеціалістів. Ефективно діяв механізм батьківської участі. У співпраці з педагогічним колективом успішно реалізували проект «Ми – одна сімя». У рамках проекту консультативним та просвітницьким центром із психолого-педагогічних питань залишалася робота «Батьківської школи», очолюваної психологом Палацу Осюхіною О.О.

Важливою складовою освітнього процесу залишалося удосконалення матеріально-технічної бази, яка сьогодні дозволяє здійснювати його на належному рівні.

Педагоги організаційно-масового відділу у 2018-2019 н.р. реалізовували функцію організації дозвілля в позашкільному закладі. Накопичений досвід уможливив реалізацію різнопланових дозвіллєвих програм для дітей різних вікових категорій, зустрічей в сімейному клубі «Родинограй» для гуртківців ПДЮ та їх батьків. Ряд заходів було проведено у співпраці з освітніми установами міста та області. Усього за навчальний рік було проведено 288 заходів із охопленням 18404 людей.

Для колективів ПДЮ було проведено 37 зустрічей в сімейному клубі «Родинограй». 7 масових заходів у співтворчості з педагогами, мистецькі локації «Світ творчості», гуртки одного дня.

Зразковий ДМТ «Дзвіночок» став Лауреатом на Всеукраїнському фестивалі дитячої творчості «Слобожанська осінь» та Міжнародному фестивалі мистецтв «CatchTheBeat» (кер. П’янкова І. В.).

Педагоги відділу підвищували професійну майстерність шляхом участі у конкурсах, майстер-класах, тренінгових таборах тощо.

Важливим завданням відділу було поповнення матеріально-технічної бази. Всі досягнення навчального року є результатом проектно-цільової діяльності колективу педагогів відділу.

У 2018-2019 н.р. плідно працював відділ інформаційно-методичного супроводу, у якому функціонував 61 гурток з загальним охопленням 736 вихованців, що на 3 гуртки та на 54 вихованця більше в порівнянні з минулим роком. На кінець навчального року контингент збережений на 92%. З вересня збільшилась кількість гуртків англійської мови для дітей середньої і старшої ланки (керівники Пашкова Т.С., Кудлай Я.А.).

Педагоги відділу спрямували свої зусилля на впровадження принципів STEM-освіти у освітній процес. Пропедевтична робота в цьому напрямі велась у студії інтелектуального розвитку «Intel-Land», де вихованці вивчають державну і англійську мови, основи комп’ютерної грамоти та логіки. Основний акцент впровадження принципів STEM-освіти відводився центру інформаційних технологій, де викладається програмування, моушн дизайн, 3D графіка, моделювання, та центру розвитку особистості, в якому продуктивно працюють Інтелект-клуб, лінгвістичний «English Club» для  дітей трьох рівнів навчання. На базі ЦІТ успішно працювала відеостудія «Дві черешні», де вихованці створювали відеоролики, мультфільми, кліпи, 3D моделі , які друкували на 3D принтері.

Інтенсифікації освітнього процесу сприяло застосування мультимедійних технологій, впровадження інтерактивних методів навчання. З метою розвитку конструкторських навичок вихованців започатковано проект «Лего-Магія».

Про результативність роботи гуртків відділу свідчать перемоги обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів (17 призових місць). Мироненко Олеся стала фіналісткою 6-го Міжнародного фестивалю мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест - 2019».

У відділі художньо-естетичного виховання працювало 6 творчих колективів  з охопленням 1145 дітей та підлітків. Протягом навчального року керівники творчих колективів та акомпаніатори запрошувалися в якості членів журі до конкурсів різного рівня.

Творчі колективи відділу демонстрували свій рівень виконавської майстерності на обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах та фестивалях. Так, за навчальний рік було прийнято участь у 58 конкурсах та фестивалях. Педагоги відділу художньо-естетичного виховання стали ініціаторами та організаторами вокальних, театральних, хореографічних заходів.

Творчі колективи відділу стали яскравим доповненням масових заходів міста та області (більше 40 міських та обласних масових заходи). Яскравими подіями стали прем’єра вистави «Аліса в країні Чудес» театру юних «Шпаківня», звітні концерти театру танцю «Пігмаліон», ансамблю «Радість», «Труля-ля-та», концерт молодшого хору вокально-хорового колективу «Мозаїка» «Пісня наша дзвенить». Про результативність роботи відділу свідчать перемоги вихованців на конкурсах різних рівнів: міжнародних – 25; всеукраїнських – 18; обласних – 9; міських – 4.

Робота відділу декоративно-прикладної творчості була спрямована на розширення і оновлення знань про форми і методи роботи з вихованцями, знайомство з новими педагогічними технологіями. У відділі працювала 31 група. З них 18 – з образотворчого мистецтва, 13 – декоративно-прикладного напряму з охопленням 556 чол. На кінець навчального року – 420 чол. Збереження контингенту дітей складає 75,5 %. Активізації освітнього процесу сприяла потужна методична база: дидактичні матеріали, відео-, фонотека, фахові журнали, науковою, методична література, натюрмортний фонд тощо.

З метою навчання молодих педагогів відділу продовжило роботу методичне об’єднання педагогів студії образотворчого мистецтва (керівник Коздровська В.М.). Згідно річного плану проведено 4 засідання, що включали теоретичні і практичні заняття. Результатом роботи стала збірка майстер-класів. Продовжена індивідуальна форма методичної роботи з молодими педагогами - наставництво. Зокрема, керівник гуртка-методист Коздровська В.М. є наставником молодих педагогів Шерстюк Д.О., Федорової А.П. Протягом навчального року відвідані заняття молодих педагогів, аналізувалася підготовка та хід їх проведення, надано методичні та практичні рекомендації.

Педагоги відділу активно пропагували власний досвід шляхом участі у науково-практичних конференціях, роботі журі дитячих конкурсів, обласній комісії на підтвердження (встановлення) звань «зразковий» («народний») художній колектив України, організації та проведення виставок та майстер-класів.

Продовжено співпрацю з громадськими організаціями, освітніми установами: проведено лекторій «Мистецтво і Сумщина» (екскурсійна робота), відвідання майстерень скульптора О. Прокопчука, художників О. Чередніченка, В. Міхайліченка, спільні заходи з факультетом мистецтв СДПУ ім. А. С. Макаренка.

Про результативність роботи свідчать й перемоги вихованців у конкурсах різного рівня. Так, за навчальний рік вихованці були активними учасниками конкурсів, виставок, майстер-класів і зайняли 224 призові місця.

У відділі туризму, спорту та фізичного розвитку протягом 2018-2019 навчального року працювало 15 гуртків з загальним охопленням 203 дітей та учнівської молоді (6 гуртків початкового, 8 - основного рівня, 1 - вищого рівнів). Основні заходи було проведено в рамках 80-річчя Сумської області (пізнавальна програма для школярів міста «Гортаючи сторінки історії», міські змагання з туризму та спортивного орієнтування серед навчальних закладів міста). Не менш вагомим досягненням стало підтвердження звання «Народний» музеєм історії альпінізму (Андросова В.І., Паненко В.А.); виконання нормативів «Кандидата у майстри спорту» в гуртках «Козацький двобій» - 6 учасників КМС, «Спортивний туризм» - 4 учасника КМС, сходження на п’ятитисячник Казбек в Грузії (Бублик С.Ю.). Яскравим завершенням навчального року стало сходження командою клубу «Абалаковець» (25 учасників) з керівниками Паненко В.А. та Андросовою В.І. на найвищу точку країни г. Говерла на День Незалежності України.

Педагоги відділу створювали відповідно матеріально-технічну базу для організації освітнього процесу. Зокрема, модернізовано скеледром, виготовлено нові скелелазні стенди (Бублик С.Ю.)

Про результативність відділу свідчать досягнення та перемоги педагогів та вихованців: 1 командне місце у Чемпіонаті України зі скелелазіння, експедиція на Кавказ та сходження на вершину - п’ятитисячник Казбек (Паненко В.А., Бублик С.Ю.); присвоєння звання кандидата у майстри спорту (керівнику гуртка «Козацький двобій» Шевченко О.М.); 14 призових місць у Чемпіонаті Світу та Чемпіонаті Європи з «Козацького двобою», 6 кандидатів у майстри спорту з козацького двобою, 4 - зі спортивного туризму; 1-3 місця у Чемпіонаті України з кіокушинкай карате (керівник Шевченко О.М.); переможці обласного соціально-освітнього національно-патріотичного проекту «Голос крові – ми Українці», призери Чемпіонату України та Чемпіонату Харківської області зі спортивного гірського туризму, Лауреати обласного етапу Всеукраїнських змагань зі спортивних походів серед учнівської та студентської молоді. Педагоги відділу приймають участь у зборах, семінарах, змаганнях, підвищуючи свою кваліфікацію.

Велика увага приділялась оздоровленню дітей. В секціях скелелазіння, кіокушинкай карате, спортивного туризму організовано двотижневі спортивно-оздоровчі збори, в яких прийняли участь 48 вихованців відділу.

Аналіз стану та результативності роботи з педагогічними кадрами за 2018-2019 н.р. дозволяє зробити висновок, що навчально-виховна, методична робота у Сумському Палаці дітей та юнацтва є цілісною, систематичною, заснованою на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду, спрямована на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагога. Кількість гуртків зросла, охоплення вихованців залишилося стабільним.

З огляду на зазначене, враховуючи Національну стратегію розвитку освіти в Україні до 2021 року, Концепцію національно-патріотичного виховання актуальними питаннями нового навчального року є:

- створення умов для спільної творчої діяльності дітей та батьків у позашкільному освітньо-виховному просторі;

- максимальне використання матеріально-технічної бази, кадрових ресурсів для навчання, виховання та розвитку дітей та учнівської молоді,

- врахування запитів дітей та батьків у роботі закладу позашкільної освіти;

- співпраця з дитячими та молодіжними громадськими організаціями;

- забезпечення потреб вихованців в організації змістовної дозвіллєвої діяльності.

Календар
«  Травень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Пошук
Останні новини
[18.02.2022]
у  Сумському Палаці дітей та юнацтва відновлюється освітній процес  для всіх вікових категорій. (0)
[17.02.2022]
День спонтанного прояву доброти в Сумському ПДЮ (0)
[17.02.2022]
В Сумському Палаці дітей та юнацтва стартували творчі звіти педагогів (0)
[14.02.2022]
Вихованка Сумського ПДЮ презентувала стоп-моушн до Дня закоханих (0)
[12.02.2022]
Наказ щодо термінів впровадження дистанційної форми навчання (0)
[11.02.2022]
Центр ігрової підтримки "Ладушки" пропонує переглянути "майстер-класи" (0)
Відвідувачі
Статистика

Всього в мережі: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Сумське ТЗТ на ФБ
Код банеру

Якщо бажаєте розташувати наш банер на своєму сайті, просто скопіюйте код із віконця!